הבהרה

הנהלת 'עיר ועיר' אינה אחראית על תוכן ההודעות המתפרסמות באתר על ידי הגולשים.
האחריות על ההודעות ועל אמינותן היא על המפרסמים בלבד.